Правила використання промокодів

Ці правила використання Промокодів встановлюють умови та порядок отримання, використання та скасування промокодів на сайті  інтернет магазину https://idealistcoffee.com/  (надалі – Сайт).

Визначення

Промокод – це унікальний літерно-цифровий код, який може бути використаний покупцем для отримання спеціальної ціни при купівлі товарів на Сайті. 

Товар – це асортимент продукції, на який поширюється дія Промокоду.

Користувач Промокоду – це фізична особа, яка одержала Промокод одним із способів, визначених цими Правилами.

Строк дії Промокоду – це строк, протягом якого Користувач Промокоду має право придбати Товари за спеціальною ціною за допомогою Промокоду.

Продавець – ФОП Курилко Катерина Олександрівна – суб'єкт господарювання, що реалізує товари або пропонує їх до реалізації на Сайті інтернет магазину.

Сайт Продавця    https://idealistcoffee.com/

Правила використання Промокодів:

 • Промокод є дійсним для використання на Сайті https://idealistcoffee.com/.
 • Промокод може надаватися користувачам шляхом надсилання електронних повідомлень, шляхом нанесення на товари або іншим способом, а також під час проведення акцій та програм лояльності до клієнтів.
 • Під використанням Промокоду слід розуміти придбання Товару за спеціальною ціною на цей Товар.
 • Промокод можливо використати тільки на ті Товари, на які поширюється дія Промокоду при оформленні замовлення на Сайті – шляхом введення Промокоду в графі «Введіть код купона».
 • Промокод не діє , якщо на товар встановлено акційну ціну зі знижкою.
 • Промокод може бути одноразовим чи багаторазовим, залежно від умов, на яких він наданий. Умови визначає Продавець.
 • Промокод може бути використаний тільки протягом терміну дії, зазначеного в умовах надання промокоду. По закінченню зазначеного терміну Промокод стає недійсним.
 • Кілька Промокодів між собою не додаються, тобто розмір встановленої спеціальної ціни не залежить від кількості використовуваних Промокодів.
 • В одному замовленні може бути використаний лише один Промокод.
 • Промокоди заборонено продавати, передавати або оприлюднювати у публічному доступі, у тому числі в мережі Інтернет.
 • Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни у ці Правила використання Промокодів, шляхом опублікування нової редакції Правил у розділі «Правила використання Промокодів» на Сайті Продавця.
 • Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку у будь-який час та з будь-яких підстав скасувати будь-який Промокод. Такими підставами серед іншого є випадки, коли Продавець має всі підстави вважати, що під час розповсюдження чи отримання  Промокодів мали місце помилка або шахрайство, що Промокоди використовуються незаконно із порушенням прав та законних інтересів Продавця чи третіх осіб, а також коли Продавцеві відомо, що такі Промокоди втратили свою чинність та є недійсними.
 • У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, які не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Продавцем. Продавець не несе відповідальності у разі настання обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або відсутності доступу до Інтернет, збоїв в роботі обладнання, блокади, суттєвих змін у законодавстві, інших непідконтрольних з боку Продавця обставин.